Surse de alimetare

Surse de alimentare impulsive

Cazuri de calculator

Cabluri

Putere benzi

Baterii și putere Bănci