Politica privind confidențialitatea și cookie-urile

PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Editorul site-ului www.akyga.com ("Website") este Ropla Computers Sp. z o.o. ("Compania"), cu sediul în Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C.
Toate drepturile asupra Site-ului, inclusiv textul și elementele grafice, structura paginilor Web și alte elemente sunt rezervate, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Utilizarea conținutului postat pe site nu implică achiziționarea de către utilizatori a drepturilor asupra bunurilor necorporale asupra imaginilor sau bazelor de date conținute în acestea. Utilizatorul poate utiliza aceste imagini sau baze de date numai în scopul utilizării corecte, desemnate de dispozițiile Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Jurnalul Oficial nr. 24, pct. 83, cu modificările ulterioare), actele din 27 Iulie 2001 privind protecția bazelor de date (Monitorul Oficial nr. 128, nr. 1402) și Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale (Jurnalul de Legi nr.93.47.211, cu modificările ulterioare). În mod deosebit, în afara cazurilor specificate în aceste prevederi, este interzisă copierea, modificarea sau transmiterea electronică sau în orice alt mod a oricărei părți a site-ului integral sau parțial către companie fără acordul prealabil scris al companiei.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin trimiterea de întrebări prin paginile site-ului web sau prin abonarea la documente și informații despre companie, utilizatorul furnizează companiei date cu caracter personal, în special numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresele IP. Fără a furniza astfel de date personale, nu este posibil ca Utilizatorul să subscrie sau să trimită o cerere Companiei.
Administratorul datelor personale furnizate de Utilizator este Ropla Computers Sp. z o.o. ("Compania"), cu sediul în Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (denumită în continuare: RODO) și a altor reglementări aplicabile.
Datele personale furnizate de Utilizator sunt prelucrate de Companie conform art. 6 par. 1 lit. b RODO, pentru a răspunde la Utilizator. În cazul în care utilizatorul subscrie la newsletter, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza interesului legitim al administratorului (articolul 6 paragraful 1 litera f al RODO), pentru a desfășura activități de marketing constând în trimiterea acestui newsletter de către Companie. Datele pot fi, de asemenea, prelucrate pentru a îndeplini obligațiile societății prevăzute de lege (articolul 6 paragraful 1 litera c din RODO) și pentru a proteja drepturile societății, incluzând în special căile de atac (interesele legitime ale administratorului - articolul 6 alineatul 1 litera f RODO).
Compania procesează datele personale ale Utilizatorului numai pentru timpul necesar pentru a atinge scopurile procesării lor indicate în Politică sau îndeplinirea obligațiilor impuse de lege și dacă perioada de prescripție a creanțelor care rezultă din aceste scopuri este mai lungă - până la expirarea termenului perioadă de prescripție.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi entități care furnizează servicii Companiei în legătură cu răspunsurile la întrebările sau abonamentele utilizatorului, inclusiv furnizorii de servicii IT, precum și entitățile care furnizează administratorului servicii de contabilitate, consultanță și marketing.
În conformitate cu normele stabilite în dispozițiile care reglementează protecția datelor cu caracter personal, Utilizatorul are dreptul de a solicita accesul la date, de a le rectifica, de a limita procesarea, ștergerea, dreptul de a transfera date și dreptul de a depune o reclamație președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
În cazurile în care prelucrarea are loc pe baza interesului legitim al administratorului (articolul 6 punctul 1 litera f RODO), utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal dacă este justificată de o situație specială a client sau dacă datele personale sunt procesate pentru marketingul direct.
Un. (cu excepția dreptului de a depune plângere la organul de supraveghere), Clientul poate executa prin trimiterea unei solicitări relevante la următoarea adresă: rodo.rc@ropla.eu.

OTHER INFORMATIONS

In order to establish statistical data on user traffic and to facilitate users' use of the Website content, the Company uses a technology known as cookies, ie information saved by the Website server on the user's computer, which the server can read each time it connects to the computer. The User may at any time disable the option of accepting cookies in his web browser, which will not cause difficulties in using the content of the Website.
Personal data obtained from the forms are not distributed or sold to other entities.
The website has Google Analytics installed, which tracks user traffic on all subpages using cookies. Information obtained using this tool is not shared with other entities and is used only for statistical purposes and to improve the usability of the site.
If the Customer does not agree to monitor the activity on the site, he should add an exception in his web browser blocking JavaScript and cookies.

The company is not responsible for the privacy policy of other websites, both those available to users through links placed on the Website, as well as those that place links to the Website.

If the Customer does not agree to send the newsletter to the e-mail address, the Customer may realize by sending a relevant request to the following address: rodo.rc@ropla.eu. or click on the appropriate link at the end of every automatic message sent as part of the newsletter.

THE COOKIES POLICY OF THLE WWW.AKYGA.COM WEBSIDE

1. "Cookies" should be understood as IT data stored in user's end devices, intended for the use of websites. In particular, these are text files, containing the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

2. The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookie files. The website has Google Analytics installed, which tracks user traffic on all subpages using cookies. Information obtained using this tool is not shared with other entities and is used only for statistical purposes and to improve the usability of the site.

3. Cookies are intended for using the website pages. The operator uses these files to:
a) the ability to log in and maintain a user session on each subsequent page of the website
b) matching the content of the website to the individual preferences of the user, first of all these files recognize user device for display the page according to user's preferences
c) to create anonymous statistics excluding the possibility of user identification.

4. Cookies used by the website operator's partners, in particular website users, are subject to their own privacy policy.

5. In the interest of security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations to prevent unauthorized access to data. We control this performance and constantly check the relevant legal acts compliance - the act on the protection of personal data, the act on the provision of electronic services, as well as any type of implementing acts and acts of Community law.

6. Software used for browsing websites allows cookies to be placed on the User's end device by default. These settings can be changed by the User in such a way as to block the automatic service of "cookies" in the settings of the web browser or inform about every cookie transfer to the user's devices.

7. Website Users can change the settings for cookies at any time. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.
Examples of editing options in popular browsers:
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
- Safari: http://safari.helpmax.net/en/privacy-and-security/what-are-cookies/

8. The Website Operator informs that changes in the settings in the user's web browser may prevent the proper functioning of Websites.