I. Proprietate intelectuală

Editorul site-ului web Akyga® este Akyga Europe Sp. z o.o., cu sediul social în Suchy Dwór (52-200), ul. Wroclawska 1C.

Toate textele, graficele și specificațiile site-ului Web sunt rezervate. Utilizarea informațiilor utilizatorului obținute pe site nu înseamnă dobândirea niciunui drept asupra bunurilor necorporale, cum ar fi imagini sau baze de date. Utilizatorul poate utiliza aceste imagini sau baze de date numai în măsura utilizării corecte, astfel cum este stabilit de prevederile Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Journal of Laws No. 24, pct. 83, cu modificările ulterioare), Act din 27 iulie 2001 privind protecția bazelor de date (Journal of Laws nr. 128 articol 1402) și Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale (Journal of Laws 93.47.211, cu modificările ulterioare). Este interzisă copierea și modificarea site-ului Web în scop comercial fără a obține în prealabil acordul acestuia.

II. Cine este administratorul datelor dvs. personale?

Entitatea care gestionează datele cu caracter personal este Akyga Europe Sp. z o.o. (denumită în continuare companie), cu sediul social în Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C - editorul site-ului web Akyga®.

III. Achiziționarea datelor

Utilizatorii site-ului web Akyga® își împărtășesc datele trimitând întrebări de pe site-ul web, abonare la document și obținând informații despre companie. Datele furnizate de utilizator sunt de obicei numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa IP.

IV. Prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogând Directiva 95/46 / CE (în continuare: GDPR) și alte reglementări aplicabile. Compania și entitățile care furnizează servicii Companiei au dreptul la datele utilizatorului. Compania are nevoie de date personale pentru a răspunde la întrebări, a trimite un buletin informativ, a desfășura activități de marketing.

V. Drepturi de stocare a datelor

  • Legea care permite accesul la datele date

Fiecare utilizator poate verifica trimitând o întrebare către Companie ce date sunt stocate de aceasta.

  • Dreptul la corectarea datelor

Dacă știm că datele noastre sunt incorecte, avem dreptul să rectificăm datele false.

  • Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă Compania are datele dvs., aveți dreptul de a le primi într-un format standardizat. Acest lucru permite utilizarea datelor de către alți administratori. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, Compania poate trimite date unui alt administrator la cererea utilizatorului.

  • Dreptul de a limita prelucrarea datelor

Utilizatorul poate limita procesarea datelor sale la Companie. În acest caz, administratorul stochează doar datele, alte activități legate de prelucrarea datelor sunt interzise (cu excepțiile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) din GDPR).

  • Dreptul la ștergerea datelor

Fiecare utilizator poate solicita administratorului ștergerea datelor fără întârziere.